pH mínus tekutý

Přípravek ke snížení hodnoty pH bazénové vody
pro domácí použití

Fotografie jsou ilustrativní

250,00 Kč

206,61 Kč bez DPH

Zakoupeno: 66
Počet
Skladem

Přípravek ke snížení hodnoty pH bazénové vody

Vzhled a složení: kapalina žlutobílé barvy. Obsahuje Kyselina sírová (12-14%), CAS:7664-93-9.

Působení: Slouží ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,4, v tomto rozsahu je zaručeno nejúčinnější působení chlorových přípravků bez vedlejších vlivů. 

Návod k použití a dávkování: zkontrolujte hodnotu pH a regulujte na ideální rozmezí před použitím chlorové či jiné dezinfekce

voda s neupraveným pH: pH>7,4 způsobuje mléčné zákaly, snižuje účinnost chlorových prostředků a způsobuje jejich zápach, ucpává vodní filtr. pH<6,8 dochází ke zvýšené korozi kovových částí bazénů, blednutí barev bazénu, podráždění očí a pokožky

Pro snížení hodnoty pH o 0,1 se na 1 m3 (1 000l) vody přidá 10 - 20 ml přípravku

Vypočtené množství přípravku důkladně rozřeďte ve vodě v samostatné nádobě a rovnoměrně rozlévejte po hladině bazénu. Přípravek přidávejte do vody, ne naopak. Nechte působit při zapnutém filtračním čerpadlu.

Měření hodnoty pH je nutno provádět po promíchání vody v bazénu (závisí na objemu vody a výkonnosti čerpadla). Postup opakujte, dokud hodnota pH není v požadovaném rozmezí. V době aplikace i po dobu promísení přípravku nesmí být v bazénu nikdo přítomen.

NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle.

Kyselina se vždy přidává do vody, nikdy ne naopak! 

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě nutnosti zajistěte umělé dýchání a přivolejte lékaře. Při styku s kůží: Okamžitě omyjte vodou a mýdlem, důkladně opláchněte. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. Při zasažení očí: Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 5 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Dejte vypít velké množství vody. Ihned vyhledejte lékaře. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. 224 919 293 nebo 224 915 402) nebo lékaře.

Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech v chladu a suchu při teplotě do 30 °C, mimo dosah zdrojů tepla a slunečního záření.

Upozornění: Nemíchejte s jinými přípravky! Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 2 roky od data výroby v původních uzavřených obalech a při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 608 666 005

Přímý dodavatel domací a bazénové chemie více na webu navsechno.cz

BRissAgTBZN5N3WTrJMmZ1cb8Pi4G6ePMpjLiFvN

01.pH.minus.tekuty.kanystr.20l
128 ks

Parametry

Rozpustnost v
voda
Typ
úprava pH
látka
pH mínus
forma
roztok

Aktuální cena dopravy za zboží, se zobrazuje v košíku (viz animace níže).
Po překročení limitu konkrétního přepravce se přestane zobrazovat.
doprava kosik vypocet male rychle.gif

Osobní odběry jsou možné na skladech v Praze, Brně, centrálním skladu Břehy a výdejním místě Oflenda, pokud u produktu není uvedeno jinak.
Informace o skladech jsou uvedeny v kontaktech

Dopravcem zasíláme z centrálního skladu Břehy.

Aktuálně probíhá akce na dopravu zdarma pro IBC nádrže v kategorii ZAHRADA.Zasilkovna_logo_WEB_nove.png
Zásilkovna osobní odběr.................. 69,- Kč
Zásilkovna na adresu ................. kalkulace dle hmotnosti, zobrazeno v košíku
Dopravce nepřepravuje rozměrné zásilky a zásilky nad 10kg.


toptrans_logo_128px.jpg
TopTrans
do 2.000kg.........dle hmotnosti zobrazeno v košíku
přepravce nadměrných zásilek po celé ČR i SR

- momentálně nedostupné z důvodu na straně dopravce
123Kurýr
do 50kg jednoho balíku.........dle hmotnosti zobrazeno v košíku
přeprava po celé ČR i SR


Platba dobírkou

Za zboží zaplatíte až při jeho převzetí na vámi zvolené adrese.
Dobírka je dopravcem zpoplatněna.
Zásilkovna....... 25,-,Kč
TopTrans.......... 50,- Kč
Dobírku lze uhradit v hotovosti i platební kartou.

další možnosti platby:
kartou online
bankovním převodem s QR
kódem s přednastavenými informacemi o platbě

Individuální doprava
- lze dohodnout pokud je objem nebo hmotnost nad rámec přepravce Toptrans 
- cena dle poptávky

 

Komentáře (0)