Hydroxid sodný - perličky 25kg

Nový produkt

Hydroxid sodný (NaOH) neboli louh je vhodný na odmaštění či čištění odpadů.

dostupný v balení:

pytel%2025kg.png

Více informací

36 ks

1 200 Kč

992 Kč bez DPH

-17%

1 446 Kč

AKCE

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

OSTATNÍ ZNÁMÉ NÁZVY:

 • natron

 • louh sodný

 • Natrii hydroxidum

 • Sodium hydroxide

 • Natriumhydroxid

 • caustic soda

 • kaustická soda

 • bílá žiravina

 • hydrát sodíku

 • E 524

SLOŽENÍ:

hydroxid sodný (NaOH)

VZHLED:

perličky

VLASTNOSTI:

 • silně hydroskopický

 • silně zásaditý

 • rozkládá bílkoviny při pokojové teplotě

 • vysoce rozpustný ve vodě

 • korozivní

VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

 • výroba domácího mýdla

 • čistění domácího odpadu či kanalizace

 • odstranění nátěrů z dřevěných oken a dveří

 • akumulace tepla v letních měsících (odpar vody) a uvolňování tepla v zimních (dodáním vody) - sezonní akumulace tepla

VYUŽITÍ V PRŮMYSLU:

 • výroba buničiny

 • výroba papíru

 • výroba textílií

 • výroba pitné vody

 • výroba mýdel

 • výroba čistících prostředků

 • k čištění odpadních vod

 • výroba bionafty

 • k zachytávání  SO2 a H2S v kouřových plynech při spalování uhlí

 • používá k identifikaci kovů v solech roztoků

 • chemický peeling ovoce a zeleniny

 • k alkalickému odmašťování

 • v pitné vodě snižuje množství Pb, Cu,...

VÝROBA:

Elektrolýza slané vody.

ZAJÍMAVOSTI:

Celosvětová produkce činí 32 tun za hodinu.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H-věty jsou pro standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí.

S-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, a to podle dosud platného systému bezpečnostní klasifikace.

R-věty označují nebezpečné látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností.

H-věty H34 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

SKLADOVÁNÍ:  +5°C až +30°C

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 608 666 005

Přímý dodavatel bazénové a domací chemie. více na navsechno.cz

Hmotnost25kg
Vzhledprášek nebo krystalky
Materiálhydroxid sodný - perle
Barvabílá
chemický vzorecNaOH
Rozpustnost vvoda
Výstražné symboly nebezpečnostiGHS07 - dráždivé látky

Reviews

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

6 dalších produktů ve stejné kategorii: