1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je Node advert s.r.o. IČ: 29143543 jako prodávající a na straně druhé je kupující. Další informace o prodávajícím a kontakty jsou uvedeny na webové stránce www.navsechno.cz, případně jeho poddoménách.


Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupujicí objednáním potvrzuje, že jeho věk přesahuje hranici 18let.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím a jejím potvrzením. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou, budou řešeny především smírnou cestou a vzájemnou dohodou.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky jsou součástí emailu s potvrzením objednávky.

2. Možnosti dopravy a dodací lhůty

Doprava po České a Slovenské republice

Zboží je dodáváno v ČR a SK případně dalších zemí EU dopravní službou (TopTrans, 123Kurýr, Zásilkovna, případně jiným nasmlouvaným přepravcem). Dále je možné využít osobního odběru v místě dle výběru či dohodnout jiný způsob dovozu. Přepravní podmínky se řídí podmínkami dopravce.

Odeslání zboží

Dodavatel se zavazuje odeslat zboží označené "skladem" v rámci ČR a SR bezodkladně po obdržení objednávky, maximálně ve lhůtě do 72 hodin (tří prac. dnů) od příjmu dokladu o zaplacení objednávky. Dodavatel neručí za škodu způsobenou pozdním dodáním třetí osobou.
Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, pokud nebude moci z kapacitních důvodů odeslat výrobek ve lhůtě 72 hodin (nevztahuje se na zboží označené slovy "Na objednávku" nebo obdobným zřejmým popisem). Zákazník bude o odstoupení informován.

3. Platební podmínky

K dispozici jsou tyto možnosti plateb
Platba dobírkou (při převzetí) - Vybrané zboží zaplatíte přepravnímu doručovateli (Česká pošta, TopTrans, InTime,..) v okamžiku převzetí zboží. 
Platba převodem (předem) - Zboží je zasláno po uskutečněné platbě převodem částky na náš bankovní účet. Po odeslání objednávky Vám budou zaslány platební údaje a přiděleno identifikační číslo. To použíjte jako variabilní symbol (VS).
Platba v hotovosti nebo kartou přímo na prodejně - lze použít při osobním odběru zboží. 
Platba kartou na webu platební bránou.

Faktura je dodána elektronicky ve formátu PDF na email z objednávky.
V případě požadavku na doručení fyzické papírové podoby faktury, je tento úkon (služba) zpoplatněna částkou 100,- Kč vč. DPH

Plátci DPH ze zahraničí mají povinnost uhradit kupní cenu bez DPH (přenesená daňová povinnost) to jest vyplnit parametry firmy v eshopu k ověření jako právoplatného a ověřeného plátce, tak aby byly částky v objednávce zobrazeny a počítány bez DPH.
Zároveň tento objednavatel odebírá produkt nebo službu v zahraničí např. Slovensko.
Zahraničím se myslí země odlišná od ČR.
V případě uhrazení částky s DPH a následnému požadovaní vratky DPH, je za tento úkon účtován poplatek ve výši 15,- euro jako náklad spojený s navrácením DPH.
Částka bude odpočítána od vracejicího DPH.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení.

4. Cena dopravy

Cena dopravy se vypočítává automaticky dle celkové hmotnosti zboží, či dalších parametrů. Její výše je uvedena v objednávce ještě před jejím odeslání.

5. Záruka, odstoupení od smlouvy a reklamační řád

Na nové zboží poskytujeme záruku 24 měsíců
Na použité zboží poskytujeme záruku 12 měsíců.
Dále umožňujeme vrácení zboží bez udání důvodů a vrácení ceny za zboží v rámci 30-ti dnů od koupi.

K procesu reklamace, vrácení zboží, výměny vám postačuje elektronická forma objednávky.

Reklamační proces řešíme co nejdříve, ideálně ihned na místě navrhnutím možných řešení (výměna, navrácení peněz,..) nejdéle pak v zákonné lhůtě.

Všechny případné spory budou řešeny především smírnou mimosoudní cestou, aby došlo k oboustranné spokojenosti.

adresa pro korespondenci a zasílání zboží je

Expediční sklad NAVSECHNO.cz

Zemědělská 405

Břehy

535 01, Přelouč 

6. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Odesláním objednávky nám dobrovolně poskytujete Vaše osobní údaje. Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity pro účely související s vyřízením objednávky. Údaje budeme uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu. Více k problematice osobních údajů naleznete níže.

Potřebné informace o zákazníkovi budou také předány třetím stranám (Google, Seznam, Heureka) a to pouze za účelem analýzy nákupu, vyhodnocení kvality produktu a prodejce. V souvislosti s předáním základních informací dochází ze strany srovnávačů ke vygenerování dotazníku a zaslání zákazníkovi emailem k jeho vyplnění.

detail problematiky osobních údajů:

 1. Společnost Node advert sro,  se sídlem Kaprova 42/14, Praha  IČ 29143543 s eshopem navsechno.cz (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 • fakturační údaje

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za tímto účelem dané Takové nařizením čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. 


3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno eshopem navsechno.cz tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé

Heureka.cz

seznam.cz (její doména zbozi.cz)

v případě zaslání zboží:

Česká Pošta

Přepravní společnost TopTrans

Zásilkovna a její nasmlouvaní přepravci
GLS, WEDO
a další dopravci

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU s vyjímkou těch, do kterých je zboží zasíláno.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese gdpr@navsechno.cz

 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky navsechno.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
   • Základní funkčnosti webových stránek.

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • Imper CZ sro IC. 285 478 88 v podobě služby aplikace Merk a Leady

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Aktuality
Added carrier PPL
03. 04. 2024

Added new carrier PPL discounted price until about the end of May. Convenient for shipping 25kg bags of pool and other chemicals.


Více aktualit