1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je Node advert s.r.o. IČ: 29143543 jako prodávající a na straně druhé je kupující. Další informace o prodávajícím a kontakty jsou uvedeny na webové stránce www.navsechno.cz, případně jeho poddoménách.


Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím a jejím potvrzením. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou, budou řešeny především smírnou cestou a vzájemnou dohodou.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky jsou součástí emailu s potvrzením objednávky.

2. Možnosti dopravy a dodací lhůty

Doprava po České a Slovenské republice

Zboží je dodáváno v ČR a SK dopravní službou (TopTrans, Českou poštou, InTime, případně jiným nasmlouvaným přepravcem). Dále je možné využít osobního odběru v místě dle výběru či dohodnout jiný způsob dovozu. Přepravní podmínky se řídí podmínkami dopravce.

Odeslání zboží

Dodavatel se zavazuje odeslat zboží označené "skladem" v rámci ČR a SR bezodkladně po obdržení objednávky, maximálně ve lhůtě do 72 hodin (tří prac. dnů) od příjmu dokladu o zaplacení objednávky. Dodavatel neručí za škodu způsobenou pozdním dodáním třetí osobou.
Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, pokud nebude moci z kapacitních důvodů odeslat výrobek ve lhůtě 72 hodin (nevztahuje se na zboží označené slovy "Na objednávku" nebo obdobným zřejmým popisem). Zákazník bude o odstoupení informován.

3. Platební podmínky

K dispozici jsou tyto možnosti plateb
Platba dobírkou (při převzetí) - Vybrané zboží zaplatíte přepravnímu doručovateli (Česká pošta, TopTrans, InTime,..) v okamžiku převzetí zboží. 
Platba převodem (předem) - Zboží je zasláno po uskutečněné platbě převodem částky na náš bankovní účet. Po odeslání objednávky Vám budou zaslány platební údaje a přiděleno identifikační číslo. To použíjte jako variabilní symbol (VS).
Platba v hotovosti nebo kartou přímo na prodejně - lze použít při osobním odběru zboží. 
Platba kartou na webu - připravujeme

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení.

4. Cena dopravy

Cena dopravy se vypočítává automaticky dle celkové hmotnosti zboží, či dalších parametrů. Její výše je uvedena v objednávce ještě před jejím odeslání.

5. Záruka, odstoupení od smlouvy a reklamační řád

Na nové zboží poskytujeme záruku 24 měsíců
Na použité zboží poskytujeme záruku 12 měsíců.
Dále umožňujeme vrácení zboží bez udání důvodů a vrácení ceny za zboží v rámci 30-ti dnů od koupi.

K procesu reklamace, vrácení zboží, výměny vám postačuje elektronická forma objednávky.

Reklamační proces řešíme co nejdříve, ideálně ihned na místě navrhnutím možných řešení (výměna, navrácení peněz,..) nejdéle pak v zákonné lhůtě.

Všechny případné spory budou řešeny především smírnou mimosoudní cestou, aby došlo k oboustranné spokojenosti.

6. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Odesláním objednávky nám dobrovolně poskytujete Vaše osobní údaje. Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity pro účely související s vyřízením objednávky. Údaje budeme uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu.

Potřebné informace o zákazníkovi budou také předány třetím stranám (Google, Seznam, Heureka a obdobné srovnávače a vyhledávače) a to pouze za účelem analýzy nákupu, vyhodnocení kvality produktu a prodejce. V souvislosti s předáním základních informací dochází ze strany srovnávačů ke vygenerování dotazníku a zaslání zákazníkovi emailem k jeho vyplnění.