1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je Node advert s.r.o. IČ: 29143543 jako prodávající a na straně druhé je kupující. Další informace o prodávajícím a kontakty jsou uvedeny na webové stránce www.navsechno.cz, případně jeho poddoménách.


Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupujicí objednáním potvrzuje, že jeho věk přesahuje hranici 18let.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím a jejím potvrzením. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou, budou řešeny především smírnou cestou a vzájemnou dohodou.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky jsou součástí emailu s potvrzením objednávky.

2. Možnosti dopravy a dodací lhůty

Doprava po České a Slovenské republice

Zboží je dodáváno v ČR a SK dopravní službou (TopTrans, Českou poštou, InTime, Zásilkovna, případně jiným nasmlouvaným přepravcem). Dále je možné využít osobního odběru v místě dle výběru či dohodnout jiný způsob dovozu. Přepravní podmínky se řídí podmínkami dopravce.

Odeslání zboží

Dodavatel se zavazuje odeslat zboží označené "skladem" v rámci ČR a SR bezodkladně po obdržení objednávky, maximálně ve lhůtě do 72 hodin (tří prac. dnů) od příjmu dokladu o zaplacení objednávky. Dodavatel neručí za škodu způsobenou pozdním dodáním třetí osobou.
Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, pokud nebude moci z kapacitních důvodů odeslat výrobek ve lhůtě 72 hodin (nevztahuje se na zboží označené slovy "Na objednávku" nebo obdobným zřejmým popisem). Zákazník bude o odstoupení informován.

3. Platební podmínky

K dispozici jsou tyto možnosti plateb
Platba dobírkou (při převzetí) - Vybrané zboží zaplatíte přepravnímu doručovateli (Česká pošta, TopTrans, InTime,..) v okamžiku převzetí zboží. 
Platba převodem (předem) - Zboží je zasláno po uskutečněné platbě převodem částky na náš bankovní účet. Po odeslání objednávky Vám budou zaslány platební údaje a přiděleno identifikační číslo. To použíjte jako variabilní symbol (VS).
Platba v hotovosti nebo kartou přímo na prodejně - lze použít při osobním odběru zboží. 
Platba kartou na webu - připravujeme

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení.

4. Cena dopravy

Cena dopravy se vypočítává automaticky dle celkové hmotnosti zboží, či dalších parametrů. Její výše je uvedena v objednávce ještě před jejím odeslání.

5. Záruka, odstoupení od smlouvy a reklamační řád

Na nové zboží poskytujeme záruku 24 měsíců
Na použité zboží poskytujeme záruku 12 měsíců.
Dále umožňujeme vrácení zboží bez udání důvodů a vrácení ceny za zboží v rámci 30-ti dnů od koupi.

K procesu reklamace, vrácení zboží, výměny vám postačuje elektronická forma objednávky.

Reklamační proces řešíme co nejdříve, ideálně ihned na místě navrhnutím možných řešení (výměna, navrácení peněz,..) nejdéle pak v zákonné lhůtě.

Všechny případné spory budou řešeny především smírnou mimosoudní cestou, aby došlo k oboustranné spokojenosti.

adresa pro korespondenci a zasílání zboží je

Expediční sklad NAVSECHNO.cz

Zemědělská 405

Břehy

535 01, Přelouč 

6. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Odesláním objednávky nám dobrovolně poskytujete Vaše osobní údaje. Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity pro účely související s vyřízením objednávky. Údaje budeme uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu. Více k problematice osobních údajů naleznete níže.

Potřebné informace o zákazníkovi budou také předány třetím stranám (Google, Seznam, Heureka) a to pouze za účelem analýzy nákupu, vyhodnocení kvality produktu a prodejce. V souvislosti s předáním základních informací dochází ze strany srovnávačů ke vygenerování dotazníku a zaslání zákazníkovi emailem k jeho vyplnění.

detail problematiky osobních údajů:

 1. Společnost Node advert sro,  se sídlem Kaprova 42/14, Praha  IČ 29143543 s eshopem navsechno.cz (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 • fakturační údaje

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za tímto účelem dané 
Takové nařizením čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. 


3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno eshopem navsechno.cz tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé

Heureka.cz

seznam.cz (její doména zbozi.cz)

v případě zaslání zboží:

Česká Pošta

Přepravní společnost TopTrans

Zásilkovna a její nasmlouvaní přepravci

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU s vyjímkou těch, do kterých je zboží zasíláno.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@navsechno.cz

 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky navsechno.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
   • Základní funkčnosti webových stránek.

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • Imper CZ sro IC. 285 478 88 v podobě služby aplikace Merk a Leady

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.