Sleva! Chlornan sodný 20L - úprava pitné vody Zobrazit větší

Chlornan sodný 20L - úprava pitné vody

CHEM.20.chlornan.sodny

Nový produkt

Jednotkou je 20L kanystr, který je v ceně produktu.

Foto je pouze ilustrativní.

Chlornan sodný (NaClO) je vhodný pro úpravu pitné vody.

Používá se jako základ pro SAVO.

Více informací

198 ks

350 Kč

289 Kč bez DPH

-100 Kč

450 Kč

AKCE

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

SLOŽENÍ:

Chlornan sodný (NaClO)

VZHLED:

čirá kapalina

VLASTNOSTI:

  • silně zásaditý

  • rozkládá bílkoviny při pokojové teplotě

  • vysoce rozpustný ve vodě

  • korozivní

VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

úprava studniční vody

úprava vody v bazénech

desinfekce povrchů

bělení prádla

VYUŽITÍ V PRŮMYSLU:

  • výroba pitné vody

  • výroba čistících prostředků

  • k čištění odpadních vod

  • chemický peeling ovoce a zeleniny

  • k alkalickému odmašťování

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H-věty jsou pro standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí.

S-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, a to podle dosud platného systému bezpečnostní klasifikace.

R-věty označují nebezpečné látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností.

H-věty H34 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

SKLADOVÁNÍ:  +5°C až +30°C

Objem20L
Hmotnost24kg
Vzhledkapalina
Barvabez barvy
chemický vzorecNaClO
Rozpustnost vvoda
Výstražné symboly nebezpečnostiGHS07 - dráždivé látky

Reviews

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

7 dalších produktů ve stejné kategorii: