• -25%
  • posledních pár kusů

projasnovač

Přípravek k projasnění, zvýšení účinnost filtru

lahve a kanystry jsou v ceně produktu, IBC není v ceně, jedná se vratný obal.

technické označení je známé jako PAX-18

Fotografie jsou ilustrativní

90,00 Kč

74,38 Kč bez DPH

Zakoupeno: 66
120,00 Kč Sleva 25%
velikost balení: 1l
Počet
Skladem

Vzhled a složení: Čirá, nahnědlá kapalina bez zápachu. Obsahuje polyaluminiumchlorid, CAS: 1327-41-9. Známý též pod názvem PAX-18.

Působení: Projasňovač funguje jako velmi účinný vločkovač. Spolehlivě a bez problémů odstraňuje zákaly, dodá matné bazénové vodě jiskru, účinně napomáhá při odstraňování nečistot z vody a významně zvyšuje účinnost filtrace. Při pH v rozmezí 6,8–7,2, které je optimální pro bazénovou vodu, pomáhá shlukovat nečistoty obsažené ve vodě. Nečistoty se snadno vysrážejí ještě před filtrací. Přípravek svým účinkem projasňuje a zjiskřuje zakalenou, matnou vodu. Používejte pravidelně 1x týdně.

Jelikož na sebe váže také živiny (především fosfor) jedná se o tzv. koagulant tj. snižuje obsah živin ve vodě a tím omezuje možnosti růstu řas. Řasy tedy přímo nelikviduje, ale dokáže omezit jejich vznik tím, že vytváří prostředí pro řasy nevhodné.

Návod k použití a dávkování: Udržujte pH na hodnotách 6,8–7,4. Použitím Projasňovače se pH mírně sníží. Nejprve řádně vyperte a propláchněte filtr. Dávku 2–5 ml na 1 m3 nalijte podél hrany bazénu do vody v blízkosti otvoru sběrače nečistot za chodu filtrace. Filtrujte nepřetržitě alespoň 6 hodin. Používejte Projasňovač pravidelně každý týden pro dosažení jasné a jiskřivé vody. Za horkého počasí nebo při intenzivním používání bazénu přidejte pravidelnou dávku v kratších časových intervalech (2x týdně).

Varování. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Pokud se projevují příznaky akutního poškození zdraví (ztížené dýchání, neustávající kašel, bolesti na hrudi, nevolnost, zhoršené smyslové vnímání, mdloba apod.) zajistěte neprodleně lékařské ošetření. Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, vlažnou vodou vypláchněte oči, ústa i nosní dutinu. Při styku s kůží: Opatrně opláchněte zbytky přípravku a zasažené místo důkladně omyjte mýdlem a velkým množstvím tekoucí vody. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, rozevřete víčko, a co nejdříve začněte vyplachovat zasažené oko vodou. Vyvarujte se znečištění nezasaženého oka. Vyplachujte alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa čistou vodou a dejte vypít sklenici (cca 2–4 dl) studené vody. Nevyvolávejte zvracení. Pokud postižená osoba zvrací spontánně, kontrolujte, aby nedocházelo ke vdechování zvratků. Nepodávejte aktivní uhlí, ani žádné neutralizační činidlo. Zajistěte lékařské ošetření.

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu, v suchu a temnu při teplotách 0 - 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před sluncem a mrazem. Neskladujte spolu s oxidačními činidly.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 12 měsíců od data výroby v původních obalech při dodržení skladovacích podmínek. V průběhu skladování se může na dně nádoby objevit menší množství bílé sedliny. Před aplikací případnou sedlinu rozmíchejte. Tento jev je normální a neovlivňuje funkčnost ani hygienickou bezpečnost výrobku.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 608 666 005

Přímý dodavatel bazénové chemie  více na navsechno.cz

7wujXWmAuWhMCEWsH3kS4UxcphhjFlIYqAULM6SN

04.projasnovac.alahev.1l
15 ks

Parametry

Objem
1l
látka
projasňovač
forma
roztok

Specifické reference

ean13
8594208000181

Aktuální cena dopravy za zboží, se zobrazuje v košíku (viz animace níže).
Po překročení limitu konkrétního přepravce se přestane zobrazovat.

Osobní odběry jsou možné na skladech v Praze, Brně, centrálním skladu Břehy a výdejním místě Oflenda.
Informace o skladech jsou uvedeny v kontaktech

Dopravcem zasíláme z centrálního skladu Břehy.


Zásilkovna osobní odběr.................. 69,- Kč
Zásilkovna na adresu ................. kalkulace dle hmotnosti, zobrazeno v košíku
Dopravce nepřepravuje rozměrné zásilky a zásilky nad 10kg.TopTrans
do 2.000kg.........dle hmotnosti zobrazeno v košíku
přepravce nadměrných zásilek po celé ČR i SR


Platba dobírkou

Za zboží zaplatíte až při jeho převzetí na vámi zvolené adrese.
Dobírka je dopravcem zpoplatněna.
Zásilkovna....... 25,-,Kč
TopTrans.......... 50,- Kč
Dobírku lze uhradit v hotovosti i platební kartou.

Individuální doprava
- lze dohodnout pokud je objem nebo hmotnost nad rámec přepravce Toptrans 
- cena dle poptávky

chat Komentáře (0)