• -30%

vločkovač tekutý

Přípravek k odstranění zákalu a nečistot

lahve a kanystry jsou v ceně produktu, IBC není v ceně, jedná se vratný obal.

Fotografie jsou ilustrativní

70,00 Kč

57,85 Kč bez DPH

Zakoupeno: 41
100,00 Kč Sleva 30%
velikost balení: 1l
Počet
Skladem

Vzhled a složení: Nažloutlá kapalina bez zápachu. Obsahuje síran hlinitý hydrát, CAS 17927-65-0.

Působení: Tvoří vločky ze zákalu při hodnotě pH v rozmezí 5,0–9,0. Použitím tohoto přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu dezinfekčního prvku (chloru, aktivního kyslíku) je voda v bazénu kalná.

Jelikož na sebe váže také živiny (především fosfor) jedná se o tzv. koagulant tj. snižuje obsah živin ve vodě a tím omezuje možnosti růstu řas. Řasy tedy přímo nelikviduje, ale dokáže omezit jejich vznik tím, že vytváří prostředí pro řasy nevhodné.

Návod k použití a dávkování: Upravte hodnotu pH na 6,8–7,4. Odměřte dávku 5–7 ml na 1 m3 vody a pečlivě ji rozmíchejte v čisté umělohmotné nádobě. Směs pomalu vlijte do koše skimmeru při zapnuté filtraci. Filtrační zařízení nechte v provozu několik hodin. Větší vločky klesnou ke dnu (ty je možné odsát ponorným bazénovým vysavačem) a menší se zachytí ve filtračním zařízení.

NEBEZPEČÍ. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Pokud se projevují příznaky akutního poškození zdraví (ztížené dýchání, neustávající kašel, bolesti na hrudi, nevolnost, zhoršené smyslové vnímání, mdloba apod.) zajistěte neprodleně lékařské ošetření. Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, vlažnou vodou vypláchněte oči, ústa i nosní dutinu. Při styku s kůží: Opatrně opláchněte zbytky přípravku a zasažené místo důkladně omyjte mýdlem a velkým množstvím tekoucí vody. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, rozevřete víčko, a co nejdříve začněte vyplachovat zasažené oko vodou. Vyvarujte se znečištění nezasaženého oka. Vyplachujte alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa čistou vodou a dejte vypít sklenici (cca 2–4 dl) studené vody. Nevyvolávejte zvracení. Pokud postižená osoba zvrací spontánně, kontrolujte, aby nedocházelo ke vdechování zvratků. Nepodávejte aktivní uhlí, ani žádné neutralizační činidlo. Zajistěte lékařské ošetření.

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu, v suchu a temnu při teplotách 0 - 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před sluncem a mrazem. Neskladujte spolu s oxidačními činidly.

Upozornění: Nemíchejte s jinými přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 2 roky od data výroby v původních uzavřených obalech a při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 608 666 005

Přímý dodavatel bazénové chemie více na navsechno.cz

CD3TlY6Q79ZqmxDjllyFyleHZFJAkvKENrfNqAir

04.vlockovac.tekuty.alahev.1l
23 ks

Parametry

Rozpustnost v
voda
Typ
vločkovač
látka
vločkovač
forma
roztok

Specifické reference

ean13
8594208000150

Aktuální cena dopravy za zboží, se zobrazuje v košíku (viz animace níže).
Po překročení limitu konkrétního přepravce se přestane zobrazovat.

Osobní odběry jsou možné na skladech v Praze, Brně, centrálním skladu Břehy a výdejním místě Oflenda.
Informace o skladech jsou uvedeny v kontaktech

Dopravcem zasíláme z centrálního skladu Břehy.


Zásilkovna osobní odběr.................. 69,- Kč
Zásilkovna na adresu ................. kalkulace dle hmotnosti, zobrazeno v košíku
Dopravce nepřepravuje rozměrné zásilky a zásilky nad 10kg.TopTrans
do 2.000kg.........dle hmotnosti zobrazeno v košíku
přepravce nadměrných zásilek po celé ČR i SR


Platba dobírkou

Za zboží zaplatíte až při jeho převzetí na vámi zvolené adrese.
Dobírka je dopravcem zpoplatněna.
Zásilkovna....... 25,-,Kč
TopTrans.......... 50,- Kč
Dobírku lze uhradit v hotovosti i platební kartou.

Individuální doprava
- lze dohodnout pokud je objem nebo hmotnost nad rámec přepravce Toptrans 
- cena dle poptávky

chat Komentáře (1)
Známka