Sůl do bazénů mořská 25kg Zobrazit větší

Sůl do bazénů mořská 25kg

chem.bazen.sul.morska25kg

Nový produkt

Mořská sůl - NaCl 

vhodná do bazénu

Sůl je čištěna vakuovou destilací z mořské soli.

splňuje Codex Alimentarius (CA) "potravinové regule"

dostupný v balení:

pytel%2025kg.png

Více informací

Tento produkt již není na skladě

230 Kč

190 Kč bez DPH

Přidat na seznam přání

OSTATNÍ ZNÁMÉ NÁZVY:

 • Chlorid sodný

 • Sůl

 • Sůl z moře

 • Bazénová mořská sůl

SLOŽENÍ:

chlorid sodný (NaCl)

Síra (S)

Hořčík (Mg)

Další stopové prvky

VZHLED:

bílé krystalky

NÁVOD K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ:

Dle zařízení, v kterém je používána.

VLASTNOSTI:

její vodný roztok je pH 8

Rychlá rozpustnost.

VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

 • do bazénu

 • do koupele

 • slaných jezírek

 • na konzervaci pokrmů

VYUŽITÍ V PRŮMYSLU:

 • výrobě čisté soli

 • kosmetika

 • potravinářství

VÝROBA:

V nádržích s mořskou vodou se nechá působit sluneční záření a přirozené proudění vzduchu. Po částečném odpaření vzniká hustý solný roztok. Ten je poté rozváděn do dalších mělkých krystalizačních nádrží. V této fázi sůl začne krystalizovat. Dále se propírá solankou a vakuově destiluje.

ZAJÍMAVOSTI:

Malé částice mořské soli jsou dominantní jádra kondenzace mraků daleko na moři, které umožňují tvorbu mraků.

Celosvětová produkce soli činí necelých 58 tun za sekundu.

ADR OPATŘENÍ:

Nepodléhá předpisům ADR.

DOBA POUŽITELNOSTI:

Po celou dobu trvanlivosti.

LIKVIDACE:

Nejedná se nebezpečnou látku. Při úniku uzavřete do těsných obalů a chovejte se k nim jako k produktu samotnému.

TRVANLIVOST A SKLADOVÁNÍ:

Zákonem daná 24 měsíců, jinak neomezená - uvedeno na obalu

Skladujte v suchu a temnu v +5°C až +30°C

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z obalu produktu - bezpečnostního listu.

Při vdechnutí: Odstranit zdroj expozice, dopravit na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Ihned omýt proudem velkého množství vody, při tvorbě bolestivého zarudnutí nebo puchýřků vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem: Rozevřít oční víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody (cca 15 min) a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa, vypít větší množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

DODAVATEL: 

Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Přímý dodavatel bazénové chemie  navsechno.cz

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H-věty (podle anglického Hazard statements) jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

D3bvQQwjGA-zHcTneT6TUfoHowDT1ev6xci8M2ph

Hmotnost25kg
Vzhledprášek nebo krystalky
chemický vzorecNaCl
Rozpustnost vvoda

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Sůl do bazénů mořská 25kg

Sůl do bazénů mořská 25kg

Mořská sůl - NaCl 

vhodná do bazénu

Sůl je čištěna vakuovou destilací z mořské soli.

splňuje Codex Alimentarius (CA) "potravinové regule"

dostupný v balení:

pytel%2025kg.png

16 dalších produktů ve stejné kategorii: