Sůl do bazénů 25kg Zobrazit větší

Sůl do bazénů 25kg

chem.bazen.sul.25kg

Nový produkt

Jemně mletá sůl - vakuová NaCl  ≥ 99,9 %

vhodné do změkčovačů vody, myček nádobí, sterilizaci, výrobě fyziologického roztoku, laboratorní separaci proteinů - vysolování.

Sůl je čištěna vakuovou destilací z farmaceutické soli

vyhovuje normě EN 973, typ A

splňuje Codex Alimentarius (CA) "potravinové regule"

dostupný v balení:

pytel%2025kg.png

Více informací

Tento produkt již není na skladě

230 Kč

190 Kč bez DPH

Přidat na seznam přání

OSTATNÍ ZNÁMÉ NÁZVY:

 • Regenerační sůl

 • Chlorid sodný

 • Kuchyňská sůl

 • Jedlá sůl

 • Sůl

 • Halit

 • Kamenná sůl

 • Bazénová sůl

SLOŽENÍ:

chlorid sodný (NaCl)

VZHLED:

bílý prášek

NÁVOD K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ:

Dle zařízení, v kterém je používána.VLASTNOSTI:

Koncentrace NaCl vyšší než 99,9 %.

pH = 6,7 až 7,3; jeho vodný roztok je neutrální.

Rychlá rozpustnost.VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

 • do změkčovačů vody

 • do koupele

 • na konzervaci pokrmů

 • na výrobu krystalů

 • do bazénů

 • do myček nádobíVYUŽITÍ V PRŮMYSLU:

 • jako fixační činidlo

 • výrobě chloru

 • výrobě hydroxidu sodného

 • výrobě sodíku

 • výrobě kyseliny chlorovodíkové

 • výrobě uhličitanu sodného

 • výrobě chloridu vápenatého

 • výrobě barev

 • výrobě fyziologického roztoku

 • hasicí přípravek pro hašení kovů

 • změkčování vody v prádelnách

 • vysušování ropných produktů

 • výroba pryže

VÝROBA:

Těžbou ze sedimentárního ložiska či odpařováním mořské vody a následnou úpravou například Albergerovým procesem (vakuové odpařování)

ZAJÍMAVOSTI:

Malé částice mořské soli jsou dominantní jádra kondenzace mraků daleko na moři, které umožňují tvorbu mraků.

18 % soli vyrobené ve světě se používá v potravinách. 

12 % používá v procesech na úpravy vody.

8 % jde na odmrazování silnic 

6 % se používá v zemědělství.

Zbytek v chem. průmyslu.

Odhadovaná smrtelná dávka chloridu sodného je přibližně 0,75 až 3,00 g/kg.

Biologický poločas je 17 minut.

Předpokládá se, že těžba himalájské soli potrvá 350 let při současné rychlosti těžby kolem 385 000 tun ročně.

Celosvětová produkce soli činí necelých 58 tun za sekundu.

ADR OPATŘENÍ:

Nepodléhá předpisům ADR.

DOBA POUŽITELNOSTI:

Po celou dobu trvanlivosti.

LIKVIDACE:

Nejedná se nebezpečnou látku. Při úniku uzavřete do těsných obalů a chovejte se k nim jako k produktu samotnému.

TRVANLIVOST A SKLADOVÁNÍ:

Zákonem daná 24 měsíců, jinak neomezená - uvedeno na obalu

Skladujte v suchu a temnu v +5°C až +30°C

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z obalu produktu - bezpečnostního listu.

Při vdechnutí: Odstranit zdroj expozice, dopravit na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Ihned omýt proudem velkého množství vody, při tvorbě bolestivého zarudnutí nebo puchýřků vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem: Rozevřít oční víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody (cca 15 min) a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa, vypít větší množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

DODAVATEL: 

Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Přímý dodavatel bazénové chemie více na navsechno.cz

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H-věty (podle anglického Hazard statements) jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.     

9HbbayQQ1w_OYKUlgQgsXIZXQLaOl4PkR89eHC5m

Hmotnost25kg
Vzhledprášek nebo krystalky
chemický vzorecNaCl
Rozpustnost vvoda

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Sůl do bazénů 25kg

Sůl do bazénů 25kg

Jemně mletá sůl - vakuová NaCl  ≥ 99,9 %

vhodné do změkčovačů vody, myček nádobí, sterilizaci, výrobě fyziologického roztoku, laboratorní separaci proteinů - vysolování.

Sůl je čištěna vakuovou destilací z farmaceutické soli

vyhovuje normě EN 973, typ A

splňuje Codex Alimentarius (CA) "potravinové regule"

dostupný v balení:

pytel%2025kg.png

16 dalších produktů ve stejné kategorii: