Tabletovaná sůl do bazénu 25kg Zobrazit větší

Tabletovaná sůl 25kg

chem.tablet.sul.25kg

Nový produkt

Tabletová resp. tabletovaná jedlá sůl - vakuová NaCl  ≥ 99,9 % pro úpravu vody

vhodné do změkčovačů vody, myček nádobí, sterilizaci, výrobě fyziologického roztoku.

tablety jsou vyrobeny z vakuované farmaceutické soli

vyhovuje normě EN 973, typ A

splňuje Codex Alimentarius (CA) "potravinové regule"

dostupný v balení:

pytel%2025kg.png

Více informací

39 ks

230 Kč

190 Kč bez DPH

Přidat na seznam přání

OSTATNÍ ZNÁMÉ NÁZVY:

 • Regenerační sůl

 • Chlorid sodný

 • Kuchyňská sůl

 • Jedlá sůl

 • Sůl

 • Halit

 • Kamenná sůl

 • Tabletovaná sůl

 • Bazénová sůl

 • sůl do bazénu

SLOŽENÍ:

chlorid sodný (NaCl)

VZHLED:

bílé tablety

NÁVOD K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ:

Dle dávkovacího zařízení IONEX.

VLASTNOSTI:

Koncentrace NaCl vyšší než 99,9 %.

Velikost tablety Ø 25,3 mm, výška 15,2 mm.

pH = 6,7 až 7,3; jeho vodný roztok je neutrální.

pomalá rozpustnost

VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

 • do změkčovačů vody

 • do koupele

 • na konzervaci pokrmů

 • na výrobu krystalů

 • do bazénů

 • do myček nádobí

VYUŽITÍ V PRŮMYSLU:

 • jako fixační činidlo

 • výrobě chloru

 • výrobě hydroxidu sodného

 • výrobě sodíku

 • výrobě kyseliny chlorovodíkové

 • výrobě uhličitanu sodného

 • výrobě chloridu vápenatého

 • výrobě barev

 • výrobě fyziologického roztoku

 • hasicí přípravek pro hašení kovů

 • změkčování vody v prádelnách

 • vysušování ropných produktů

 • výroba pryže



VÝROBA:

Těžbou ze sedimentárního ložiska či odpařováním mořské vody a následnou úpravou například Albergerovým procesem (vakuové odpařování)

ZAJÍMAVOSTI:

Malé částice mořské soli jsou dominantní jádra kondenzace mraků daleko na moři, které umožňují tvorbu mraků.

18 % soli vyrobené ve světě se používá v potravinách. 

12 % používá v procesech na úpravy vody.

8 % jde na odmrazování silnic 

6 % se používá v zemědělství.

Zbytek v chem. průmyslu.

Odhadovaná smrtelná dávka chloridu sodného je přibližně 0,75 až 3,00 g/kg.

Biologický poločas je 17 minut.

Předpokládá se, že těžba himalájské soli potrvá 350 let při současné rychlosti těžby kolem 385 000 tun ročně.

Celosvětová produkce soli činí necelých 58 tun za sekundu.

ADR OPATŘENÍ:

Nepodléhá předpisům ADR.

DOBA POUŽITELNOSTI:

Po celou dobu trvanlivosti.

LIKVIDACE:

Nejedná se nebezpečnou látku. Při úniku uzavřete do těsných obalů a chovejte se k nim jako k produktu samotnému.

TRVANLIVOST A SKLADOVÁNÍ:

Zákonem daná 24 měsíců, jinak neomezená - uvedeno na obalu

Skladujte v suchu a temnu v +5°C až +30°C

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z obalu produktu - bezpečnostního listu.

Při vdechnutí: Odstranit zdroj expozice, dopravit na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Ihned omýt proudem velkého množství vody, při tvorbě bolestivého zarudnutí nebo puchýřků vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem: Rozevřít oční víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody (cca 15 min) a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa, vypít větší množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.


DODAVATEL: 

Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Přímý dodavatel bazénové chemie více na navsechno.cz

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H-věty (podle anglického Hazard statements) jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

N0Ua0hM7An0aLY7M4No7Mbgi6ZCyD2NAz0LNCUkn

Hmotnost25kg
chemický vzorecNaCl
Rozpustnost vvoda

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Tabletovaná sůl 25kg

Tabletovaná sůl 25kg

Tabletová resp. tabletovaná jedlá sůl - vakuová NaCl  ≥ 99,9 % pro úpravu vody

vhodné do změkčovačů vody, myček nádobí, sterilizaci, výrobě fyziologického roztoku.

tablety jsou vyrobeny z vakuované farmaceutické soli

vyhovuje normě EN 973, typ A

splňuje Codex Alimentarius (CA) "potravinové regule"

dostupný v balení:

pytel%2025kg.png

16 dalších produktů ve stejné kategorii: