vločkovač sypký

Nový produkt

Přípravek k projasnění, zvýšení účinnost filtru

dostupné v balení:

pytel_40kg 70pix.png

zasilkovna%20za%2029.png
Fotografie jsou ilustrativní

Více informací

86 ks

70 Kč

58 Kč bez DPH

-30%

100 Kč

AKCE

  • 1kg
  • 3kg
  • 40kg

Přidat na seznam přání

Přípravek k odstranění zákalu a nečistot

Vzhled a složení: granule. Obsahuje síran hlinitý hydrát, CAS 17927-65-0.

Působení: Tvoří vločky ze zákalu při hodnotě pH v rozmezí 5,0–9,0. Použitím tohoto přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu dezinfekčního prvku (chloru, aktivního kyslíku) je voda v bazénu kalná.

Jelikož na sebe váže také živiny (především fosfor) jedná se o tzv. koagulant tj. snižuje obsah živin ve vodě a tím omezuje možnosti růstu řas. Řasy tedy přímo nelikviduje, ale dokáže omezit jejich vznik tím, že vytváří prostředí pro řasy nevhodné.

Návod k použití a dávkování: Upravte hodnotu pH na 6,8–7,4. Odměřte dávku 5–10 g na 1 m3 vody.

Vypočtené množství přípravku důkladně rozpuste ve vodě v samostatné nádobě a rovnoměrně rozlévejte po hladině bazénu nebo jej pozvolna nalévejte do skimmeru vašeho bazénu při současně s cirkulaci vody.

Filtrační zařízení nechte v provozu několik hodin. Větší vločky klesnou ke dnu (ty je možné odsát ponorným bazénovým vysavačem) a menší se zachytí ve filtračním zařízení.

NEBEZPEČÍ. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Pokud se projevují příznaky akutního poškození zdraví (ztížené dýchání, neustávající kašel, bolesti na hrudi, nevolnost, zhoršené smyslové vnímání, mdloba apod.) zajistěte neprodleně lékařské ošetření. Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, vlažnou vodou vypláchněte oči, ústa i nosní dutinu. Při styku s kůží: Opatrně opláchněte zbytky přípravku a zasažené místo důkladně omyjte mýdlem a velkým množstvím tekoucí vody. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, rozevřete víčko, a co nejdříve začněte vyplachovat zasažené oko vodou. Vyvarujte se znečištění nezasaženého oka. Vyplachujte alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa čistou vodou a dejte vypít sklenici (cca 2–4 dl) studené vody. Nevyvolávejte zvracení. Pokud postižená osoba zvrací spontánně, kontrolujte, aby nedocházelo ke vdechování zvratků. Nepodávejte aktivní uhlí, ani žádné neutralizační činidlo. Zajistěte lékařské ošetření.

Skladování: Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu, v suchu a temnu při teplotách do 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před sluncem a mrazem. Neskladujte spolu s oxidačními činidly.

Upozornění: Nemíchejte s jinými přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 2 roky od data výroby v původních uzavřených obalech a při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 608 666 005

Přímý dodavatel domácí a bazénové chemie více na navsechno.cz

7wujXWmAuWhMCEWsH3kS4UxcphhjFlIYqAULM6SN

Typvločkovač
látkavločkovač
formagranule

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

vločkovač sypký

vločkovač sypký

Přípravek k projasnění, zvýšení účinnost filtru

dostupné v balení:

pytel_40kg 70pix.png

zasilkovna%20za%2029.png
Fotografie jsou ilustrativní

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

16 dalších produktů ve stejné kategorii: