chlor mínus

Nový produkt

Přípravek pro snížení obsahu chloru v bazénové vodě

dostupné v balení:

zasilkovna%20za%2029.png

Více informací

89 ks

150 Kč

124 Kč bez DPH

  • 2kg
  • 5kg
  • 25kg

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

Vzhled a složení: bílý prášek. Siřičitan sodný CAS: 7757-83-7

Návod k použití: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,4.

Dávkování: Pro snížení volného chloru o 0,5 mg/l se dávkuje 1g přípravku na 1 m3 vody.

Vypočtené množství přípravku důkladně rozpuste ve vodě v samostatné nádobě a rovnoměrně rozlévejte po hladině bazénu nebo jej pozvolna nalévejte do skimmeru vašeho bazénu při současně s cirkulaci vody. Po aplikaci přípravku se nedoporučuje koupání přibližně 2 hodiny.

Pokyny pro první pomoc: Ihned sundejte potřísněný oděv. Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Zasažené místo omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, a co nejdříve začněte vyplachovat zasažené oko vodou. Při požití: Vyvolejte zvracení. Zajistěte co nejdříve po požití výplach žaludku nebo dejte vypít velké množství tekutin.

Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech v chladu a suchu při normální teplotě. Zabraňte styku s vzdušnou vlhkostí a vodou.

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Prázdný obal důkladně vypláchněte vodou, výplach použijte jako přípravek, čistý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 608 666 005

Přímý dodavatel bazénové chemie více na navsechno.cz

Rozpustnost vvoda
Typstabilizátor
látkachlor mínus
formaprášek

Reviews

13 dalších produktů ve stejné kategorii: