pH plus

Nový produkt

Přípravek ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody

dostupné v balení:

zasilkovna%20za%2029.png

Více informací

108 ks

78 Kč

64 Kč bez DPH

-40%

130 Kč

AKCE

  • 1kg
  • 3kg
  • 30kg

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

Vzhled a složení: Jemný prášek bílé barvy. Obsahuje uhličitan sodný (100 %) CAS: 497-19-8

Slouží ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody. pH vody v rozmezí 6,8 – 7,4 pH zaručuje nejúčinnější působení chlorových přípravků bez vedlejších vlivů.

Návod k použití a dávkování: zkontrolujte hodnotu pH a regulujte na ideální rozmezí před použitím chlorové či jiné dezinfekce

voda s neupraveným pH: pH>7,4 způsobuje mléčné zákaly, snižuje účinnost chlorových prostředků a způsobuje jejich zápach, ucpává vodní filtr. pH<6,8 dochází ke zvýšené korozi kovových částí bazénů, blednutí barev bazénu, podráždění očí a pokožky

Pro zvýšení hodnoty pH o 0,2 se na 1 m3 (1 000 l) vody přidá cca 10g přípravku

Vypočtené množství přípravku důkladně rozpuste ve vodě v samostatné nádobě a rovnoměrně rozlévejte po hladině bazénu. Přípravek přidávejte do vody, ne naopak. Nechte působit při zapnutém filtračním čerpadlu.

Měření hodnoty pH je nutno provádět po promíchání vody v bazénu (závisí na objemu vody a výkonnosti čerpadla). Postup opakujte, dokud hodnota pH není v požadovaném rozmezí. V době aplikace i po dobu promísení přípravku nesmí být v bazénu nikdo přítomen.

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Okamžitě omyjte vodou a mýdlem, důkladně opláchněte. Při zasažení očí: Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 5 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Dejte vypít velké množství vody. Ihned vyhledejte lékaře.

Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech v chladu a suchu při teplotě do 30 °C, mimo dosah zdrojů zapálení. Chraňte před vlhkostí.

Upozornění: Nemíchejte s jinými přípravky! Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, 

NtFm29GTZgVuO1BQOZTwT2SYVRrkNn3Guka4g8rI

Rozpustnost vvoda
Typúprava pH
látkapH plus
formaprášek

Reviews

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

13 dalších produktů ve stejné kategorii: