alkalita plus

Nový produkt

Přípravek k ustálení hodnoty pH bazénové vody

dostupné v balení:

zasilkovna%20za%2029.png

Více informací

143 ks

114 Kč

94 Kč bez DPH

-24%

150 Kč

AKCE

  • 1.8kg
  • 4kg
  • 25kg

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

Přípravek k ustálení hodnoty pH bazénové vody

Vzhled a složení: Bílý krystalický prášek. Obsahuje hydrogenuhličitan sodný (CAS 144-55-8).

Působení: Alkalita plus je práškový přípravek na zvýšení alkality bazénové vody a stabilizaci pH. Alkalita je schopnost vody odolat okyselení. Označovaná také jako pufrační kapacita brání náhlým změnám hodnot pH (ve správném rozmezí 80–120 ppm) a optimalizuje účinek dalších přípravků na ošetřování bazénové vody. Hodnota alkality by měla být vždy upravená ještě před tím, než změříte a upravíte hodnoty pH a volného chloru.

Návod k použití: Před použitím přípravku změřte hodnotu celkové alkality. Pokud je nižší než 80 ppm, přidejte přípravek Alkalita Plus a pokud je vyšší než 120 ppm, přidejte přípravek pH-.

DávkováníPro zvýšení alkality o 10 ppm přidejte na každý 1 m3 (1 000 l) vody 18 g přípravku Alkalita Plus. Potřebné množství vypočítejte podle objemu svého bazénu. Odměřené množství prášku rozpusťte v několika litrech vody a roztok vlijte do bazénu v oblasti přítoku vody (případně do sběrače nečistot) za provozu filtračního zařízení. V jednom kroku nezvyšujte alkalitu o více než 50 ppm. Pokud je nutná větší úprava alkality, proveďte další dávkování až po dostatečném promíchání vody.

Pokyny pro první pomocPři nadýchání: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při styku s kůží: Zasaženou kůži omyjte mýdlem a vodou. Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami vyplachujte pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Při požití: Vypláchněte ústa a podejte napít větší množství vody. Vyhledejte lékaře.

Skladování: Přípravek skladujte v suchu v těsně uzavřených původních obalech při pokojové teplotě.Nikdy neskladujte společně s kyselinami. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: Nejméně 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Produkt není klasifikován jako nebezpečný. Je nutno vyloučit vznik prachu. Nikdy nemíchejte s  jinými přípravky!

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Dodavatel: Logistika a obchod s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 608 666 005

Přímý dodavatel bazénové chemie více na navsechno.cz

Rozpustnost vvoda
Typúprava pH
látkaalkalita +
formaprášek

Reviews

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

13 dalších produktů ve stejné kategorii: