Sleva! Chlornan sodný 50L - úprava pitné vody Zobrazit větší

Chlornan sodný 50L - úprava pitné vody

02a.bazen.chlornan.sodny.50l

Nový produkt

12-15% aktivního Chloru

Foto je pouze ilustrativní.

Chlornan sodný (NaClO) je vhodný pro úpravu vody.

Používá se jako základ pro SAVO.

dostupný v baleních:

kanystr%2020l.png 

Více informací

11 ks

Odběr: Břehy, přepravce (Praha a Brno cca do 2 týdnů)

800 Kč

661 Kč bez DPH

-300 Kč

1 100 Kč

AKCE

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

SLOŽENÍ:

Chlornan sodný (NaClO)

VZHLED:

čirá kapalina

VLASTNOSTI:

  • silně zásaditý

  • rozkládá bílkoviny při pokojové teplotě

  • vysoce rozpustný ve vodě

  • korozivní

VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

úprava studniční vody

úprava vody v bazénech

desinfekce povrchů

bělení prádla

likvidace plísní

VYUŽITÍ V PRŮMYSLU:

  • výroba pitné vody

  • výroba čistících prostředků

  • k čištění odpadních vod

  • chemický peeling ovoce a zeleniny

  • k alkalickému odmašťování

Před aplikací si důkladně přečtěte návod k použití!!! Používejte biocidní přípravky bezpečně.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H-věty jsou pro standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí.

S-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, a to podle dosud platného systému bezpečnostní klasifikace.

R-věty označují nebezpečné látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností.

H-věty H34 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

SKLADOVÁNÍ:  +5°C až +30°C

 

Objem50L
Hmotnost60kg
Vzhledkapalina
Barvabez barvy
chemický vzorecNaClO
Rozpustnost vvoda
Typdezinfekce
látkachlornan sodný
formaroztok

Reviews

13 dalších produktů ve stejné kategorii: